W drogę !

Od ponad 40 lat, Centra Józefologiczne spotykają się co cztery lata dla dzielenia się swoimi pracami i dla uczczenia świętego Józefa. Po Włoszech, Kanadzie, Polsce i Meksyku, gospodarzem najbliższego międzynarodowego sympozjum stanie się Francja. To właśnie Instytutowi Redemptoris Custos (Rodzina świętego Józefa) przypadnie w udziale gościć w dniach od 25 do 30 września 2017 roku, przyjaciół świętego Józefa z całego świata w naszym klasztorze Świętego Józefa w Mont-Rouge (archidiecezja Montpellier).

Spotkanie to przybiera szczególny charakter: będąc znakiem żywotności kultu świętego Józefa we Francji, ma ono na celu wzięcie udziału  w odnowie frankofońskich badań teologicznych na temat świętego Józefa. Chcielibyśmy, aby prace tego sympozjum naszkicowały zarys teologii świętego Józefa w służbie Kościołowi XXI wieku, jak pisał o tym kardynał Józef Ratzinger (1986): „Kościół może wzrastać i rozkwitać jedynie wtedy, gdy nie będzie zapominał o tym, że jego ukryte korzenie zanurzone są w atmosferze Nazaretu. (…) Właśnie poprzez nieustanne powracanie do tego punktu wyjścia Kościół winien się odnawiać”.

Otwieramy stronę poświęconą temu wydarzeniu w dniu, kiedy Kościół wspomina świętego brata Andrzeja Bessette, apostoła świętego Józefa. Niech pomoże nam on w słuchaniu Chrystusowej Ewangelii  i czczeniu, zgodnie z Bożą wolą, naszego świętego patrona.