Biskup Jean-Pierre Batut

Biskup Jean-Pierre Batut

Biskup Jean-Pierre Batut

Ordynariusz diecezji Blois

Bp Jean-Pierre Batut obronił licencjat z filozofii (Sorbona), doktorat z historii religii (Sorbona), doktorat z teologii (Katolicki Uniwersytet Paryski). Od 2011 r. jest członkiem komisji doktrynalnej Konferencji Episkopatu Francji.

W listopadzie 2008 r. mianowany przez Benedykta XVI biskupem pomocniczym archidiecezji lyońskiej; konsekrowany 10 stycznia 2009 r. Mianowany 22. XI. 2014 r. przez Franciszka ordynariuszem diecezji Blois.

Autor licznych publikacji, wśród nich: Dieu le Père Tout-Puissant [Bóg Ojciec Wszechomogący] (1998), Qui est le Dieu des chrétiens ? [Kim jest Bóg chrześcijan?] – we współpracy z Rémi Brague – (2001), À partir du Credo, Conférences de Carême de Fourvière [Wokół Credo –nauki wielkopostne w bazylice Fourvière] (2013).