Bp André Léonard

Bp André Léonard

Bp André Léonard

Emerytowany arcybisup Malines-Bruxelles

Bp André Léonard posiada licencjat z teologii (Uniwersytet Gregorianum) i doktorem flozofii (Louvain). Był profesorem uniwersytetu w Louvain i rektorem seminarium Świętego Pawła.

Dnia 7 lutego 1991 roku został biskiupem Namur, a 27 lutego 2010 arcybiskupem Malines-Bruxelles, prymasem Belgii. Odszedł na emeryturę 12 grudnia 2015 roku. W 1999 roku głosił rekolekcje wielkopostne w kurii rzymskiej w Watykanie. Jest autorem licznych prac w dziedzienie teologii i filozofii. W 1980 roku otrzymał nagrodę Scriptores christiani za swoje dzieło Pensées des Hommes et Foi en Jésus-Christ, pour un discernement intellectuel chrétien. W 1987 roku został członkiem międzynarodowej Komisji teologicznej, będąc organem konsultacji rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary.