O. Philippe Lefebvre OP

O. Philippe Lefebvre OP

O. Philippe Lefebvre OP

Uniwersytet we Fryburgu

Dominikanin francuski (ur. 1960 r), mieszka w Albertinum, dominikańskim domu we Fryburgu. Do dominikanów wstąpił w 1991 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1997 r. Absolwent École Normale Supérieure w Paryżu, uzyskał agregację z literatury starożytnej,  obronił doktorat z nauk humanistycznych, ukończył studia podyplomowe z teologii.

O. Ph. Lefebvre jest od 2005 r. profesorem Starego Testamentu na Uniwersytecie we Fryburgu i wykładowcą (profesor wizytujący) w Szkole Biblijnej w Jerozolimie.

Joseph, l’éloquence d’un taciturne [Józef, milcząca elokwencja] (2012) jest jedną spośród jego wielu publikacji.